Opgesteld in 2020

Home Sense, gevestigd te (1722 WT) Zuid-Scharwoude aan de Langeweide, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Home Sense staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van koophandel en onder het nummer: 77325567.

Contactgegevens:

Langeweide 172, 1722 WT Zuid-Scharwoude

06-31929094

info@homensense-verkoopstyling.nl

Persoonsgegevens die Home Sense verwerkt:

Home Sense verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die Home Sense verwerkt:

 • Naam
 • E-Mailadres
 • Onderwerp
 • Uw bericht

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Home Sense verwerkt

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Home Sense kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Home Sense raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Wanneer u er van overtuigd bent dat Home Sense zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@homesense-verkoopstyling.nl, dan verwijdert Home Sense deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Home Sense persoonsgegevens verwerkt

Home Sense verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van de diensten en producten
 • Een afspraak voor gratis intakegesprek of vrijblijvende offerte aanvragen
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Met uw toestemming gegevens gebruiken voor portfolio
 • Home Sense verwerkt ook persoonsgegevens als Home Sense hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Home Sense zal geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Home Sense bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Home sense hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Orderverwerking en levering producten
Persoonsgegevens, adresgegevens en E-mailadres: 7 jaar, om te kunnen voldoen aan de verplichting van het bewaren van de boekhouding en administratie, en vanwege belastingdocumentatie en rapportages van leveringen van goederen.

Nieuwsbrief
Persoonsgegevens en e-mailadres: deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Indien de betrokkene zijn gegevens niet langer in het bestand wil houden, kan hij/zij zich ten alle tijden uitschrijven.

Contact
Persoonsgegevens en e-mailadres: deze gegevens worden automatisch in de mailserver opgeslagen nadat je per email contact met ons hebt opgenomen. Deze gegevens wissen we iedere 5 jaar.

Account
Persoonsgegevens, adresgegevens en e-mailadres: deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Indien de betrokkene zijn gegevens niet langer in het bestand wil houden, kan hij/zij zich ten alle tijden uitschrijven.

Google Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan de persoonsgegevens of het e-mailadres van de betrokkene. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard bij Google Analytics.

Delen van persoonsgegevens met derden

Home Sense verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Home Sense gebruiken

Home Sense gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan home Sense hiermee de website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Home Sense en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Home Sense een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Home Sense van u beschikt in een computerbestand naar u  of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@homesense-verkoopstyling.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u  is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Home Sense reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Home Sense wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Home Sense neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op of stuur een E-mail naar info@homesense-verkoopstyling.nl